Sokken

Een moslima is verplicht haar voeten te bedekken tijdens het bidden, als ze dit niet doet is haar gebed ongeldig. Hieronder vind je verschillende sokken die gebruikt kunnen worden tijdens het gebed, voorzien van antislip.

Vrije volwassen vrouwen moet voeten bedekken

Als een vrije vrouw volwassen wordt, vanaf de menstruatie, dient zij haar gehele lichaam te bedekken tijdens het bidden, het gezicht en de handen zijn hier een uitzondering van. Haar lichaam behoort tot haar Awrah. Als tijdens het gebed enige gedeelte van haar Awrah niet bedekt is, dan is haar gebed ongeldig. De Profeet heeft hierover gezegd: “Allah zal het gebed niet accepteren van een vrouw die begonnen is met menstrueren, behalve met een Khimaar (algeheel bedekkend gewaad).” Volgens Oem Salamah (moge Allah tevreden met haar zijn) is er niets op tegen als het bovenkleed de voeten bedekt en het gebed door een vrouw alleen in een Kihmaar en Qamies wordt verricht. Als deze volledig bedekkend en wijd is en verlaag de Khimaar met een armlengte. Het tonen van voeten is een minder grote verleiding dan het tonen van het gezicht en handen, maar deze dienen bedekt te worden. De sokken dienen aangetrokken worden als men in een toestand van tahaarah (reinheid) is, dus niet terwijl de woedhoe-e verbroken is.

Bidden met schoenen aan

Sheikh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd wat de regels zijn om te bidden met schoenen aan. Zijn antwoord hierop was: “De regelgeving is dat het moestah’abb (aanbevolen) is nadat men gecontroleerd heeft of zij schoon zijn, omdat de Profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: ‘De joden en de christenen bidden niet in hun khoefoef (leren sokken), wees dus anders dan hen.’ Maar als je met blote voeten bidt, is dat niet erg, omdat het bewezen is dat Mohammed soms ook blootvoets bad. Als de masdjid ingericht is met tapijten, dan is het beter om de schoenen uit te trekken, om te voorkomen dat de tapijten vies worden of omdat andere moslims daar dan niet willen knielen. Het is dus beter om niet met schoenen aan te bidden, maar het is niet verboden. Zorg dat het niet leidt tot onenigheid of verbolgenheid, omwille van de eensgezindheid onder de moslims en om geen vijandigheid en haat te veroorzaken. De moslims kunnen de Soennah praktiseren en de Profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gehoorzamen door te bidden met schoenen aan wanneer dit niet leidt tot problemen, bijvoorbeeld tijdens het bidden thuis of op plaatsen waar geen tapijt ligt.